Znajdź nas na Facebook
Facebook
Flexibiuro

Rejestracja siedziby w centrum Warszawy ułatwia kontakty biznesowe

Zarejestruj firmę we Flexi Biurze i organizuj spotkania biznesowe w centrum Warszawy. 

Zapraszamy do rejestracji siedziby firmy pod adresem Nowogrodzka 62C. Zakładanie własnej działalności gospodarczej wiąże się z coraz mniejszą ilością formalności.
Poniżej 5 kroków dotyczących rejestracji firmy:


1. Rejestracja firmy w CEIDG-1

CEIDG-1 jest wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja firmy dokonywana jest na wniosek przyszłego przedsiębiorcy. Może on podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis. Dowodem wpisu do CEIDG-1 jest wydruk tego wniosku, a numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG-1 jest NIP.

1. Złożenie wniosku CEIDG-1 jest jednocześnie:

- wpisem lub zmianą wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON),
- zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS,
- zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym osoby prowadzącej działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego.

Do wniosku można również dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT.

2. Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym dla celów VAT

Kolejny krok to zawiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego (w przypadku firm zarejestrowanych we Flexi Biurze jest to III Urząd Skarbowy) o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. 
Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym dla celów podatku dochodowego

W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych istnieje możliwość wyboru sposobu opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz od wysokości przewidywanych przychodów i kosztów.

4. 
Rejestracja firmy w ZUS

Osobiście trzeba dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników i osób współpracujących w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy. Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania 3 rodzajów składek na:

- Ubezpieczenie Społeczne,
- Ubezpieczenie Zdrowotne,
- Fundusz Pracy.

5. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu

W przypadku zatrudniania pracowników fakt ten należy zgłosić w ciągu 14 dni do Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontakt

FLEXIBIURO
Recepcja: 8-16
Budynek: 8-20
ul. Nowogrodzka 62C, domofon 44
(wejście przez 62B)
02-002 Warszawa
tel. +48 22 718 92 22
kontakt@flexibiuro.pl
Odwiedź naszą siedzibę.
Napisz do nas!

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

Katarzyna Szwaja: +48 695-878-002 kontakt@flexibiuro.pl

Monika Lewicka: +48 695-878-004 kontakt@flexibiuro.pl